Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với Academy for App Success của Google Play. Chúng tôi hiện đang nỗ lực để mở rộng số lượng ngôn ngữ được hỗ trợ cho người dùng Play Academy. Mặc dù tùy chọn ngôn ngữ của bạn hiện chưa được hỗ trợ, bạn vẫn có thể xem tất cả nội dung bằng tiếng Anh.

Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi của người dùng, vì vậy vui lòng gửi phản hồi về tùy chọn ngôn ngữ của bạn bất kỳ lúc nào.

Cảm ơn bạn!

Nhóm Play Academy