ขอขอบคุณที่สนใจหลักสูตรเพื่อความสำเร็จของแอปของ Google Play ขณะนี้เรากำลังดำเนินการเพื่อขยายจำนวนภาษาที่ระบบรองรับสำหรับผู้ใช้ Play Academy แม้ว่าระบบจะไม่รองรับค่ากำหนดภาษาของคุณ แต่คุณก็ดูเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษได้

เรายินดีรับฟังเสมอ ดังนั้นโปรดส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับค่ากำหนดภาษาของคุณมาได้ทุกเมื่อ

ขอขอบคุณ

ทีม Play Academy