Tiếp tục đến nội dung chính

遵守家庭政策

  • Tác giả Play Academy
  • Ngày xuất bản: Jul 1, 2019
  • Thời lượng 12m
  • Độ khó Người mới tham gia
  • Xếp hạng trung bình: 0 Không có đánh giá

Khóa học trực tuyến

  • Bắt đầu vào 4 Tháng tư, 2020.

以兒童和家庭為目標對象設計優良使用體驗時,請務必時時刻刻將相關政策及規定謹記在心,以協助 Google Play 打造出安全的優質平台,讓使用者能安心地探索各種應用程式及遊戲。