Trang thông tin trên Cửa hàng Play là cơ hội đầu tiên để bạn tạo ấn tượng lâu dài với người dùng và là chìa khoá để tăng mức độ hiện diện của ứng dụng. Bạn sẽ tìm hiểu cách vận dụng những phương pháp hay nhất trong việc xây dựng nội dung văn bản và đồ hoạ cho trang thông tin trên Cửa hàng Play, tuân thủ các chính sách về trang thông tin trên Cửa hàng Play, quản lý bản dịch của trang thông tin trên Cửa hàng Play, đồng thời thiết lập các thử nghiệm đối với trang thông tin trên Cửa hàng Play để xem thay đổi nào khiến nhiều người dùng cài đặt ứng dụng nhất.