Là nhà phát triển trò chơi, bạn cần nắm được những đòn bẩy khác nhau mà bạn có để tăng tối đa doanh thu. Khoá học Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động kinh doanh trò chơi tìm hiểu cách biểu diễn trực quan và giám sát hoạt động kinh tế trong trò chơi thông qua thiết kế trò chơi, sự hiểu biết về hành vi của người chơi dựa trên dữ liệu và cách định giá chính xác. Bất kể bạn phát triển trò chơi mới, bổ sung các nguồn doanh thu mới vào trò chơi hiện có hay tối ưu hoá chiến lược kiếm tiền hiện tại, khoá học này sẽ cung cấp một công cụ mạnh mẽ giúp bạn xác định nguồn doanh thu hiệu quả nhất của trò chơi và tìm các phương án mới để phát triển theo hướng sinh lợi.