Khi sử dụng Play Console, bạn có thể định cấu hình chiến lược kiếm tiền để có nguồn doanh thu trên Google Play. Bạn sẽ làm quen với các kỹ năng như quản lý mô hình định giá toàn cầu, định cấu hình sản phẩm trong ứng dụng và gói đăng ký, quản lý các khoản tiền hoàn lại, tạo và thiết lập quy trình bán hàng, cũng như xem báo cáo tài chính. Bạn sẽ được tìm hiểu những thông tin cơ bản và phương pháp hay nhất của Google Play về cách kiếm tiền, yêu cầu về thuế và các chính sách liên quan tới hoạt động kiếm tiền.